Cân bằng phương trình hóa học

 
Bạn có thể tham khảo cách viết bằng việc ấn vào phần ngẫu nhiên.
Phát triển bởi Đạt Trần.